Gedragscode

Gedragscode

Alle leden dienen zich te houden aan de volgende gedragscode:

  • Respect voor andere leden & derden
  • Het naleven van de instructies van de trainers inzake veiligheid.
  • Het naleven van de wegcode en het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid daarin.
  • Gent Running Team streeft er naar een aangename club te zijn voor zowel de leden als de personen die in contact komen met de club. We gedragen ons hoffelijk en beleefd naar elkaar en naar derden.
  • Leden nemen veiligheid ernstig en gebruiken maximaal fluorescerende kledij, lichtjes, … zodat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer.
  • Geen schade toebrengen aan de club of aan zijn vertegenwoordigers, noch door verbale agressie noch door geschreven teksten of interviews of door uitlatingen of gebaren in de visuele, sociale en auditieve media.
  • Afzien van immorele daden zoals vernieling van materiaal of eigendom van de vereniging of haar leveranciers. Afzien van het ontvreemden van materiële bezittingen of geld van derden, of van de club, het uiten van immoreel, seksueel of racistisch gedrag, al dan niet in het bijzijn van derden.
  • Zich onthouden van pesterijen.

Verzekering

Elke loper dient een verplichte verzekering af te sluiten via Gent Running Team om deel te nemen aan de loopseizoenen. Gent Running Team neemt deze voorzorgsmaatregel ter bescherming van de lopers. Extern afgesloten verzekeringen doen niet terzake.
Indien de loper geen verzekering afsluit via Gent Running Team vrijwaart de individuele loper de organisatie van elke aansprakelijkheid terzake.

Een inbreuk op deze gedragscode kan leiden tot de uitsluiting als lid.

facebook
twitter
instagram