fbpx

Gedragscode

Gedragscode

Alle leden dienen zich te houden aan onderstaande gedragscode:

 • Wees trots op jouw club.
 • Help medesporters die het wat moeilijker hebben en moedig hen aan.
 • Toon respect voor andere leden, en mensen niet verbonden aan de club.
 • Toon respect voor de coachen en vrijwilligers die zich voor jou inzetten in hun vrije tijd.
 • Volg de richtlijnen van de trainers inzake veiligheid goed op.
 • Respecteer de wegcode en volg de daaraan gekoppelde instructies van de trainer of bevoegd persoon. Neem hierin ook je eigen verantwoordelijkheid op.
 • Toon respect voor fauna en flora. De uitvalsbasis is de Blaarmeersen met de aanpalende natuurreservaten. Verlaat de paden niet en respecteer de natuur (broedseizoenen, grazende kuddes,…).
 • Bezondig je niet aan zwerfvuil, maar neem alles netjes terug mee om nadien in een vuilnisbak te gooien.
 • Gent Running Team streeft er naar een aangename club te zijn voor zowel de leden als de personen die in contact komen met de club. We gedragen ons hoffelijk en beleefd naar elkaar en naar derden.
 • Leden nemen veiligheid ernstig en gebruiken maximaal fluorescerende kledij en lichtjes,  zodat men goed zichtbaar is in het verkeer.
 • Berokken geen schade aan de club of aan zijn vertegenwoordigers, noch door verbale agressie noch door geschreven teksten of interviews of door uitlatingen of gebaren in de visuele, sociale en auditieve media.
 • Geen immorele daden zoals vernieling van materiaal of eigendom van de vereniging of haar leveranciers.
 • Afzien van het ontvreemden van materiële bezittingen of geld van derden, of van de club, het uiten van immoreel, seksueel of racistisch gedrag, al dan niet in het bijzijn van derden.
 • Gent Running Team is een inclusieve club met respect naar afkomst, kleur, religie, beperkingen, manier van denken…. Dit is de stijl die we als coach hanteren, maar ook verwachten van ieder lid.
  Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woorden of daden, intimidatie en fysiek geweld krijgen geen plaats in Gent Running team en worden niet geduld.

Het niet naleven van deze gedragscode kan, na overleg van het bestuur, leiden tot uitsluiting uit de club.

Vertrouwenspersonen

Gent Running Team beschikt over twee vertrouwenspersonen die te allen tijde kunnen gecontacteerd worden:

Zij krijgen de volledige bewegingsruimte om te handelen indien nodig. De volledige discretie is hierin ten allen tijde gewaarborgd.

Verzekering

Elke loper dient een verplichte ongevallenverzekering af te sluiten via Gent Running Team om deel te nemen aan de loopseizoenen. Gent Running Team neemt deze voorzorgsmaatregel ter bescherming van de lopers. Extern afgesloten verzekeringen doen niet terzake.
Indien de loper geen verzekering afsluit via Gent Running Team vrijwaart de individuele loper de organisatie van elke aansprakelijkheid terzake.

facebook
twitter
instagramm